Samba

Het installeren van Samba voor Windows Shares:

sudo apt-get install samba (duurt even)

sudo apt-get install samba-common-bin (da’s denk ik niet nodig)

sudo nano /etc/samba/smb.conf

Comment out alle printeraanwijzingen e.d. en maak onderaan een instelling voor de gewenste share:

[pihome]
comment= Pi Home
path=/home/pi
browseable=Yes
writeable=Yes
only guest=no
create mask=0777
directory mask=0777
public=no

Nog even testen: sudo testparm -s

Password instellen (hoeft niet hetzelfde te zijn als in linux zelf)

sudo smbpasswd -a pi

Zorgen dat de drives na een herstart weer gemount worden:

sudo apt-get install autofs

De config: sudo nano /etc/auto.master

En daar schijnt dit in te moeten staan (onderaan):

+auto.master
/media/ /etc/auto.ext-usb –timeout=10,defaults,user,exec,uid=1000

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *