Wifi

Lang bezig geweest om Wifi werkend te krijgen. Oplossing was dit in de wpa_supplicant.conf:

ctrl_interface=DIR=/var/run/wpa_supplicant GROUP=netdev
update_config=1
country=GB

network={
	ssid="your SSID"
	psk="you password"
	key_mgmt=WPA-PSK
}

Met sudo nano /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf

Raspberry PI gebruiken als ADS-B ontvanger

Voor het ontvangen van data van vliegtuigen en het doorgeven aan o.a. Flightaware en Flightradar24.

Flightaware gaat via: https://nl.flightaware.com/adsb/piaware/install

wget http://nl.flightaware.com/adsb/piaware/files/packages/pool/piaware/p/piaware-support/piaware-repository_3.3.0_all.deb
sudo dpkg -i piaware-repository_3.3.0_all.deb
sudo apt-get update
sudo apt-get install piaware
sudo piaware-config allow-auto-updates yes
sudo piaware-config allow-manual-updates yes
sudo apt-get install dump1090-fa
sudo reboot

Installeer dan Flightradar24. 

sudo bash -c "$(wget -O - http://repo.feed.flightradar24.com/install_fr24_rpi.sh)"

Deze vraagt een aantal dingen, waaronder een coördinaat, e-mailadres en een share-key. Als je nog geen share-key hebt, komt dat vanzelf via e-mail.Als er wordt gevraagd om autoconfig zeg "Yes".

Dan nog planefinder

Ga naar: https://planefinder.net/sharing/client

doe wget en dan de link van dat Debian-package. 

wget http://client.planefinder.net/pfclient_3.5.469_armhf.deb

Doe dan 
sudo dpkg -i 

en dan de naam van dat pakket (pfclient enz)
Ga dan naar het IP-adres van die RPi met :30053 erachter. 
Vul alle gegevens in. 
Bij receiver data format, kies voor AVR (TCP), voer het IP_adres van de RPi in (of localhost) met portnummerm 30005.

Daarna nog aanmelden op de diverse sites en het moet werken.
 


 

SSH aanzetten

SSH staat standaard uit bij de nieuwere versies van Raspbian. Aanzetten is reuze-simpel. Zet een bestandje genaamd ssh in de root van de SD-kaart.

Als iedereen alles mag in een map

sudo chmod -R ugo+rw /DATA/SHARE

The breakdown of the above command looks like:

  • sudo – this is used to gain admin rights for the command on any system that makes use of sudo (otherwise you’d have to ‘su’ to root and run the above command without ‘sudo’)
  • chmod – the command to modify permissions
  • -R – this modifies the permission of the parent folder and the child objects within
  • ugo+rw – this gives User, Group, and Other read and write access.

Samba

Het installeren van Samba voor Windows Shares:

sudo apt-get install samba (duurt even)

sudo apt-get install samba-common-bin (da’s denk ik niet nodig)

sudo nano /etc/samba/smb.conf

Comment out alle printeraanwijzingen e.d. en maak onderaan een instelling voor de gewenste share:

[pihome]
comment= Pi Home
path=/home/pi
browseable=Yes
writeable=Yes
only guest=no
create mask=0777
directory mask=0777
public=no

Nog even testen: sudo testparm -s

Password instellen (hoeft niet hetzelfde te zijn als in linux zelf)

sudo smbpasswd -a pi

Zorgen dat de drives na een herstart weer gemount worden:

sudo apt-get install autofs

De config: sudo nano /etc/auto.master

En daar schijnt dit in te moeten staan (onderaan):

+auto.master
/media/ /etc/auto.ext-usb –timeout=10,defaults,user,exec,uid=1000

Sabnzbd

Sabnzbd installeren: http://www.howtogeek.com/142249/how-to-turn-a-raspberry-pi-into-an-always-on-usenet-machine/

Oftewel:

sudo apt-get install sabnzbdplus

Start de server met

sudo sabnzbdplus --server 0.0.0.0

Hierna is het huidige venster control-venster. Laat ‘m lekker lopen en open een nieuw venster. Open een webbrowser op de PC en ga naar

http://<ip-adres van RPI>:8080/wizard

Aanmaken van keys:

echo "deb http://ppa.launchpad.net/jcfp/ppa/ubuntu precise main" | sudo tee -a /etc/apt/sources.list

sudo apt-key adv --keyserver hkp://pool.sks-keyservers.net:11371 --recv-keys 0x98703123E0F52B2BE16D586EF13930B14BB9F05F

Unrar installeren:

wget http://sourceforge.net/projects/bananapi/files/unrar_5.2.6-1.arm6_armhf.deb

sudo dpkg -i unrar_5.2.6-1.arm6_armhf.deb

En zorgen dat hij opstart bij een herstart:

sudo update-rc.d sabnzbdplus defaults

Edit de configuratiefile:

sudo nano /etc/default/sabnzbdplus

Zet bij user= pi

# [required] user or uid of account to run the program as:
USER=pi

En vul voor alle zekerheid dit in:

HOST=0.0.0.0
PORT=8080

Zo kunnen alle PC’s erop inloggen op poort 8080

Linux op externe harddisk

Het is verstandig om Linux over te zetten op een USB harddisk. Een SD-schijf is langzaam en niet bedoeld om veel op te schrijven. Na een tijdje gaat hij vanzelf stuk.

Zet eerst Raspbian op een SD-kaart. Zet een bestandje genaamd ssh in de root en boot de PI. Log in en voer deze commando’s uit.

apt-get update
apt-get upgrade
rpi-update
reboot

Doe dan

sudo fdisk /dev/sda en dan l om te kijken wat er op de schijf staat.

Unmount de externe schijf (wordt vanzelf gemount als de desktop aanstaat.) Is dus niet altijd nodig.

Sudo umount /dev/sda1

Gooi de bestaande partities eraf.

d = delete
w= wegschrijven

We gaan nu de schijf samenstellen met een kleine boot-partitie, een kleine swap-partitie en  een grote partitie voor de data.

Dit verhaal heb ik letterlijk overgenomen van een andere website.

– Create the root partition:  I made mine 16GB.  Enter “n” to create a partition, “p” to select primary partition and then “1” to select partition number one.  Select the default start sector.  Enter +16G to specify the size.  
– Create the swap partition:  Enter “n” to create a partition, “p” to select primary partition and then “2” to select partition number two.  Select the default start sector.  Enter +2G to specify the size.  Enter “t” to set the type of a partition.  Enter “2” and then “82” (was bij mij een ander nummer. Kijk in overzicht en kies Linux swap)  to make this one a swap partition.
– Create the data partition:  Enter “n” to create a partition, “p” to select primary partition and then “3” to select partition number three.  Select the default start sector and default end sector to fill up the rest of the disk.  
– Enter “p” to list the partitions and verify things are like you expect.
– Enter “w” to write the new partition table and exit.

Formatteer de data-partitie als EXTv4. Duurt even

sudo mkfs.ext4 /dev/sda3

Formatteer de boot-partitie (schijnt niet nodig te zijn, maar bij mij werkte het niet als ik dat niet deed)

sudo mkfs.ext4 /dev/sda1

Formatteer de swap-partitie.

sudo mkswap /dev/sda2

Mount de root

sudo mount /dev/sda1 /mnt

Zet de data van de SD-kaart over op de root-partitie. Dit duurt een tijdje (een hele tijd 🙂 ).

sudo rsync -avz –exclude ‘/mnt’ / /mnt

Pas de mount configuratiefile aan naar de nieuwe schijf:

sudo nano  /mnt/etc/fstab

Verander hier /dev/mmcblk0p2 naar /dev/sda1

En voeg sda2 toe als swap-partitie

sudo /dev/sda2 none swap sw 0 0

Wegschrijven met CTRL-O, exit met CTRL-X

Schakel de oude swap-file uit:

sudo rm /mnt/etc/rc?.d/*dphys-swapfile

En verwijder ‘m:

sudo rm /mnt/var/swap

Edit dan de boot-configuratiefile  naar de nieuwe partitie, maar stel eerst de oude veilig:

sudo cp /boot/cmdline.txt /boot/cmdline.orig
sudo nano  /boot/cmdline.txt

verander /dev/mmcblk0p2 in /dev/sda1

en dan weer CTRL-O en CTRL-X

sudo reboot

En klaar..

Als je die data-partitie aan wilt koppelen aan een map, maak dan eerst die map aan.

mkdir data-schijf

edit dan /etc/fstab

sudo nano /etc/fstab

en zet daar bijvoorbeeld in:

/dev/sda3   /home/pi/data-schijf  ext4    defaults  0 0