Sabnzbd

Sabnzbd installeren: http://www.howtogeek.com/142249/how-to-turn-a-raspberry-pi-into-an-always-on-usenet-machine/

Oftewel:

sudo apt-get install sabnzbdplus

Start de server met

sudo sabnzbdplus --server 0.0.0.0

Hierna is het huidige venster control-venster. Laat ‘m lekker lopen en open een nieuw venster. Open een webbrowser op de PC en ga naar

http://<ip-adres van RPI>:8080/wizard

Aanmaken van keys:

echo "deb http://ppa.launchpad.net/jcfp/ppa/ubuntu precise main" | sudo tee -a /etc/apt/sources.list

sudo apt-key adv --keyserver hkp://pool.sks-keyservers.net:11371 --recv-keys 0x98703123E0F52B2BE16D586EF13930B14BB9F05F

Unrar installeren:

wget http://sourceforge.net/projects/bananapi/files/unrar_5.2.6-1.arm6_armhf.deb

sudo dpkg -i unrar_5.2.6-1.arm6_armhf.deb

En zorgen dat hij opstart bij een herstart:

sudo update-rc.d sabnzbdplus defaults

Edit de configuratiefile:

sudo nano /etc/default/sabnzbdplus

Zet bij user= pi

# [required] user or uid of account to run the program as:
USER=pi

En vul voor alle zekerheid dit in:

HOST=0.0.0.0
PORT=8080

Zo kunnen alle PC’s erop inloggen op poort 8080

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *